diplom Gruzdeva09 22

Gryaznova mart2021Gryaznova mart2021 2Prizer myn olimp 2022 2Turina pedagog goda 2021 2022Zabelina 2021 2022 sportBlagodarnost Smirnova2022Zabelina blag 2021 2022Gruzdeva 2021 2022Gruzdeva 2021 2022

Gruzdeva 2020 2021 (1)Gruzdeva 2020 2021 (10)Gruzdeva 2020 2021 (11)Gruzdeva 2020 2021 (12)Shelykalova 2020Shelykalova 2020 (2)Shelykalova 2020 (1)Gruzdeva 2020 2021Gruzdeva 2020 2021 (9)Gruzdeva 2020 2021 (7)Gruzdeva 2020 2021 (13)Gruzdeva 2020 2021 (16)Gruzdeva 2020 2021 (14)Gruzdeva 2020 2021 (15)Gruzdeva 2020 2021 (2)Gruzdeva 2020 2021 (4)Gruzdeva 2020 2021 (3)Gruzdeva 2020 2021 (5)Gruzdeva 2020 2021 (6)

Chekushkina blag 2019 2020Graseva ychi ru2019 2020Shelukalova 2019 2020Strogonova gtdagog goda 2019 2020Struzhkova 2019 2020 min prosvStruzhkova Patrikeeva2019 2020 PDDZabelina blag 2019 2020Gruzdeva 2019 2020Shelykalova 2019Shelykalova 2019(1)

Chromova ya class 2018 2019Grasheva Rogovzova best 2018 2019Ivanova ped debut2018 2019Sorokina GTO 2018 2019Gruzdeva 2018 2019Shelykalova 2019(1)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 58»
г.Иваново, ул.Дунаева, д.13

^ Наверх